PREDAJCOVIA

BRATISLAVSKÝ KRAJ

ĽUDOVÍT BARTAL - Lehnice                                

Ing. MICHAELA MARKOVÁ – Budmerice

PETER ŠIMEK - Šaštín-Stráže                               

JOZEF DINKA – Bratislava                                     

ĽUDOVÍT BARTAL - Lehnice
0905 114 598

Ing. MICHAELA MARKOVÁ – Budmerice

0903 377 677

PETER ŠIMEK - Šaštín-Stráže

0907 026 679

JOZEF DINKA – Bratislava
0907 222 250

TRNAVSKÝ KRAJ

MIFUMA - Smolenice 

JÁN ŠMÁTRALA – Šoporňa

MIFUMA - Smolenice 

0905 927 301

JÁN ŠMÁTRALA – Šoporňa

0904 535 394

TRENČIANSKY KRAJ

MARTIN PAVLÁK – Pružina                      

RASTISLAV BREZNIČAN – Prečín

MARTIN PAVLÁK – Pružina
0918 407 858

RASTISLAV BREZNIČAN – Prečín
0903 421 274

NITRIANSKY KRAJ

ŠTEFAN KRAMÁR - Zlaté Moravce

ŠTEFAN KRAMÁR - Zlaté Moravce
0907 154 644

ŽILINSKÝ KRAJ

ZO SZCH Žilina

MIROSLAV DRENGUBIAK – Terchová

JOZEF MARTON – Ružomberok

JOZEF BORONČO – Liptovský Mikuláš

ZO SZCH Žilina

0903 923 853

MIROSLAV DRENGUBIAK – Terchová

0905 182 319

JOZEF MARTON – Ružomberok

0905 681 243

JOZEF BORONČO – Liptovský Mikuláš

0910 968 867

BÁNSKOBYSTRICKÝ KRAJ

DEVEN s.r.o. - Čelovce

SVET ZVIERAT - Selce

0944 315 273

KOŠICKÝ KRAJ

MARKO a MARKO s.r.o. – Košice

MICHAL BRITAŇÁK - Spišské Tomášovce

MARKO a MARKO s.r.o. – Košice

0905 551 384

MICHAL BRITAŇÁK - Spišské Tomášovce

0948 124 088

PREŠOVSKÝ KRAJ

MARKO a MARKO s.r.o. – Bardejov

TOMÁŠ BAKAĽÁR – Giraltovce

MARKO a MARKO s.r.o. – Bardejov

0905 551 384

TOMÁŠ BAKAĽÁR – Giraltovce

0915 922 252