KRMIVÁ PRE HYDINU

Wellness Legemischung Premium
5kg/25kg (zmes zrna a peliet)
Vollkraftmehl Premium
25kg (múčka)
Vollkraftmehl Eco
25 kg (múčka)
Vollkraftkorn Eco
25kg (pelety)
Legemehl Premium
5kg/25kg (múčka)
Legekorn Premium
25kg (pelety)
Legemehl Eco
25kg (múčka)
Vital-Power-Stein
v balení 12 a 36 kusov v krabici